USTAWA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495), nakłada obowiązek zbierania z rynku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowiącego odpad.

Ustawa obejmie wszystkie produkty z następujących grup:

  • świetlówki kompaktowe zintegrowane

  • świetlówki kompaktowe niezintegrowane

  • lampy fluorescencyjne

  • lampy wyładowcze dużej intensywności.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi substancje, mieszaniny oraz części składowe, dlatego nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami.

Zgodnie z w/w ustawą każdy użytkownik urządzeń elektrycznych i elektronicznych, (oznaczonych specjalnym symbolem przekreślonego kosza - ) przeznaczonych dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania bezpłatnie zużytego sprzętu punktom zbierającym tego typu odpady.


Na terenie Rzeszowa punkty selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane są :

  • przy ul. Ciepłowniczej 11, 35-322 Rzeszów

  • przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów.

New Account Register
Already have an account?
Log in instead Lub Reset password